algemene voorwaarden

Annulering
• Afspraken kunt u kosteloos annuleren tot 24 uur van te voren. Niet tijdig afgezegde afspraken worden voor 50% in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
• Bij de eerste afspraak zullen er vragen gesteld worden over ziekte, medicijngebruik, sport- en medisch verleden, e.d. U dient deze vragen naar waarheid te beantwoorden.

• Bij twijfel over een contra-indicatie (een medische reden waardoor er niet gemasseerd kan worden) heeft de masseur het recht de massage aan te passen of niet uit te voeren. Vraag eerst advies aan uw huisarts als u zelf twijfelt.
Massagesalon De Lelie is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichtingen dan wel verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
Een masseur is geen arts of fysiotherapeut en is dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen. Een behandeling door een masseur is niet bedoeld als een alternatief voor een medisch advies of behandeling.

Uitgesloten behandeling:

• Erotische – of sensuele massage wordt niet gegeven en is niet bespreekbaar.