Nieuws

Vakantie

De vakantie is weer achter de rug en ik kan weer gaan masseren.

Wil je een massage dan graag eerst een afspraak maken.

Telefoon: 0228 – 56 19 64

Mobiel: 06 27 33 23 06